Відповідь експертів Cтратегічної групи на Позиційну заяву Національного ЧСЧ-консорціуму щодо впровадження плану переходу

new

28 серпня 2019

19 серпня 2019 року у мережі Facebook з’явилася від імені співкоординаторів Національного ЧСЧ-консорціуму Андрія Чернишева (керівника проектів громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», Олега Альохіна (голови Громадської організації «Асоціація ЛГБТ “ЛІГА”», Святослава Шеремета (в. о. президента Всеукраїнської громадської організації «Гей-Форум України») було опубліковано “Позиційну заява Національного ЧСЧ-консорціуму щодо впровадження плану «Переходу»”.

Від групи експертів Cтратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та туберкульозу в межах переходу на державне фінансування, вважаємо за потрібне надати роз’яснення щодо подолання тих «ризиків», які перелічені у заяві, як потенційні «бар’єри» на шляху до ефективного партнерства в сфері протидії ВІЛ в межах нової моделі фінансування послуг та, зокрема, залучення ЛГБТ- та ЧСЧ-сервісних організацій до участі у відкритих торгах на закупівлю послуг, пов’язаних з ВІЛ.

1. Немає повної зрозумілості щодо збереження за нашими організаціями статусу неплатника податку на додану вартість. Згідно з одним із отриманих нами фахових аудиторських роз’яснень, при отриманні бюджетного фінансування наші організації змушені будуть за певних обставин стати платниками ПДВ, що призведе до нецільового використання інших, небюджетних коштів, бо ж наші організації часто є отримувачами грантів із позабюджетних джерел, які не передбачають сплату податку на додатну вартість.

Відповідь:
При надходженні коштів, як членські внески, благодійна допомога та добровільні пожертви, цільова та нецільова фінансова допомога, грантові надходження за проектами МТД або просто грантові надходження – об’єкт оподаткування у неприбуткової організації не виникає, незалежно від суми, яка надійшла на рахунки організації. Тобто, грантові кошти не обкладатимуться ПДВ, що прямо визначено законодавством. ПДВ із вартості закупівлі, коли Ви є постачальником послуг, Ви маєте право врахувати у вартість Вашої цінової пропозиції і таким чином сплачувати із коштів, які саме на це і заплановані.

2. Участь у тендері (участь, а не перемога!) вимагає здійснення фінансових видатків на етапі подання тендерної документації. У наших організаціях такі кошти можуть бути віднайдені лише за рахунок особистих коштів людей із активу організації або шляхом погодженого перерозподілу рештків коштів у межах проектів, які здійснює організація. Маючи багатий досвід співпраці із різними донорами, ми знаємо, що подібний перерозподіл у більшості випадків неможливий, бо трактується як нецільове використання ресурсів. Водночас, при фінансових перевірках з боку фіскальних інстанцій, витрачання коштів на забезпечення участі в тендерних процедурах може справедливо трактуватися як таке, що виходить за межі статутної діяльності організації.

Відповідь:
Ця інформація неправдива і подана в упередженому світлі.
Більшість організацій (близько 70%) знайшли можливість вийти із ситуації, про що свідчить їх участь у закупівлях.
У закупівлях ЦГЗ не передбачено тендерного забезпечення. Вартість подачі пропозиції на торги максимально може становити 1700 грн. Будь-яка громадська або благодійна організація, окрім грантових надходжень має право отримувати кошти із інших не заборонених законодавством джерел. Одним із таких видів надходжень можуть бути членські внески. Статут кожної організації містить розділ, який присвячений порядку, умовам вступу до членів організації, припинення членства в організації. Членські внески можуть бути цільовими, що дає право сплачувати їх не періодично, а із виникненням цільової необхідності (тобто дає право зібрати їх разово).

Щодо відповідності участі у закупівлях статутній діяльності:
1) Участь у закупівлях – не вид статутної діяльності, а інструмент для забезпечення мети діяльності організації (як приклад, за логікою наведеною у зверненні, виходить, Ви не можете оплачувати, наприклад послуги зв’язку (інтернет і телефон), бо це не передбачено Вашою статутною діяльністю).
2) ст. 133.4.2. Податкового кодексу України визначено: “Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами”

Виходячи із чого, якщо ви берете участі у закупівлі послуг із профілактики ВІЛ серед уразливих груп (що точно є одним із видів вашої діяльності відповідно до статуту), маючи на меті подолання епідемії, але для цього візьмете участь у закупівлі і сплачуєте кошти за участь, то витрачаєте кошти на реалізацію вашої мети, цілей і завдань.

3. Принцип визначення переможця в тендері на підставі найбільш «дешевої» пропозиції, на наше переконання, не повинен бути безумовним, натомість переможець має визначатися із обов’язковим урахуванням фактору якості послуг, яку можна попередньо оцінити, виходячи з досвіду впровадження організацією-заявницею роботи на користь ЧСЧ в об’ємах, які співвідносні з плановим охопленням.

Відповідь:
Нецінові критерії встановлюються у випадках, коли закупівля має складний характер (наприклад наукове дослідження або розробка) і не має постійно діючого ринку послуг.
Критерії “ціни” у закупівлях є не безумовним. Згідно із законодавством, аби учасник став переможцем торгів, він має відповідати кваліфікаційним вимогам, які встановив Замовник, а запропонований предмет закупівлі – технічним характеристикам. Ранжування за цінами після аукціону відбувається виключно для встановлення черги на розгляд пропозицій учасників, оскільки Замовник починає кваліфікацію пропозицій із найбільш економічно вигідної. Проте, у випадках, якщо найдешевша пропозиція не відповідає вимогам Замовника (кваліфікаційним та технічним) Замовник зобов’язаний таку пропозицію відхилити і перейти до розгляду наступної (дорожчої). Тобто, за наведеним прикладом, ви можете стати переможцем торгів навіть запропонувавши найвищу ціну, у випадку коли учасники, які запропонували нижчу не відповідають вимогам “якості”, і так само навіть учасник із дуже низькою вартістю не може стати переможцем торгів, якщо не підтвердить відповідність всім вимогам Замовника (у випадку даної закупівлі однією із вимог, яким має відповідати учасник якраз і є підтвердження досвіду успішної реалізації договору із тим самим предметом закупівлі, на який проходять торги).
У той же час ми розуміємо що процедура недосконала, але наразі інших процедур в законодавстві не передбачено, і якщо ми прагнемо змін, ми повинні пропонувати аргументовані пропозиції, базуючись на досвіді або конкретних фактах, а не на упередженому ставленні та об’єктивній інформації.

4. Вивчаючи у відкритому доступі тендерну документацію, ми бачимо, що в окремих організаціях, які подаються на конкурс, формується пропозиція щодо досягнення індикаторів з охоплення при вкрай низькій (не побоїмося слова «демпінговій») вартості клієнта, що ставить під сумнів якісне забезпечення виконання програми. Розумна конкуренція цін за таких умов неможлива.

Відповідь:
Цей аспект, дійсно є фактором ризику. Але у той же час хочемо наголосити, що, перш за все, це відповідальність організації, яка застосовує таку практику участі у закупівлях.
Ми попереджали неодноразово, що це хибний шлях і він може призвести до проблем на етапі надання послуг і становить загрозу для безперервності надання якісних послуг клієнтам.
Також були реалізовані заходи з медіації. Прецеденти демпінгу ціни є поодинокими, в окремих областях.
Для об’єктивності слід зазначити, що дане питання ніяк не пов’язане з тим, що саме ваші організації взагалі не вийшли на торги.

5. В умовах бюджетного фінансування для неурядових організацій виникають потенційні ризики надмірного, об’єктивно не виправданого контролю з боку наглядових і регуляторних державних органів(податкова інспекція, аудитори, установи з контролю дотримання вимог щодо організації та безпеки праці, пожежної безпеки тощо), що може призвести до тимчасового призупинення всієї діяльності організації, включно з реалізацією проектів за кошти, не пов’язані з бюджетним фінансуванням.

Відповідь:
Організації, які якісно і прозоро працюють та надають послуги, не повинні боятися уваги з боку контролюючих та правоохоронних органів. Організації, із налагодженою багаторічною роботою, не повинні зупинятися тільки від того, що до них можливо прийде перевірка. Перевірки контролюючих та правоохоронних органів не можуть бути безпідставними, а тим паче об’єктивно не виправданими.
Для об’єктивності слід зазначити, що згідно з чинним законодавством, перевірки вище перелічених органів можливі і у ситуації, якщо організація працює лише з грантовими коштами. Окремо варто зазначити, що перевірки контролюючих орагнів здійснюються відповідно до чинного законодавства, що передбачає публікацію всіх планових заходів з перевірки та грунтується на формуванні комплексного та індивідуального плану. Лише організації з високим ступенем ризику можуть увійти в індивідуальний план перевірки контролюючих органів. Це стосується також і плану перевірок фіскальної служби.

6. Бюджетна система розрахунків за вже надані організацією послуги передбачає післяплату протягом 20 календарних днів після надання акта про надані послуги, що тягне ризики несвоєчасної оплати праці штатних працівників, а це, своєю чергою, може призвести до штрафних санкцій з боку відповідних державних органів, на виплату яких у НУО кошти відсутні, бо не можуть бути передбачені в жодному зі впроваджуваних нашими організаціями проектів.

Відповідь:
Ця інформація не є правдивою, адже закупівлі ЦГЗ передбачають передоплату у розмірі 30% від загальної суми договору. Крім того, 20 календарних днів – це максимальний строк, за який може бути надана оплата. Організації, які мають багаторічний досвід роботи з електронними базами даних та формування звітності, а також мають налагоджену систему внутрішнього моніторингу, спроможні якісно та своєчасно подавати звіти за надані послуги та отримувати кошти в максимально короткі терміни.

7. Є очікуваною втрата кваліфікованого персоналу, який в умовах вільного ринку праці обиратиме краще оплачувану роботу, навіть у тій же сфері соціальних послуг. На жаль, умови матеріальної винагороди за рахунок бюджетних коштів значно гірші за ті умови, на яких працював і ще працює персонал наших організацій. Це означає перспективу зміни кадрової бази профілактичних проектів на новий контингент працівників із нижчим рівнем компетентності.

Відповідь:
Слід зазначити, що кадрова сталість – це, перш за все, питання, яким має опікуватися менеджмент організацій, а не Замовник. Тому вирішення питання кадрового забезпечення не може бути покладене на ЦГЗ або іншого замовника, а виключно на керівництво організацій. Вартість послуг в межах державного фінансування в середньому є максимально наближеною до вартості 1 отримувача послуг в межах програм, які фінансувалися за рахунок донорів. Крім того, механізм функціонування організації в межах нової моделі фінансування є більш гнучким та менш зрегульованим, що дає можливість організаціям використовувати весь свій менеджерський потенціал, який вони здобули в межах багаторічної співпраці з Глобальним фондом.

8. Серед бар’єрів поточного раунду бюджетного фінансування маємо зазначити також важкість учасного та повного виконання індикаторів охоплення у більш стислі терміни програмної діяльності (4 місяці, а може, й іще менший строк, замість «нормативних» 6 місяців — у зв’язку з «буксуванням» тендерного процесу на різних його стадіях).
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» / Alliance.Global неодноразово озвучувала свої пропозиції керівництву ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», МБФ «Альянс громадського здоров’я» та БО «100% життя» щодо полегшення забезпечення переходу до бюджетного фінансування для НУО, наприклад — про такий управлінський сценарій, як заснування тими організаціями, що мають досвід упровадження профільних проектів, нових юридичних осіб виключно для роботи за бюджетні кошти, але перепоною для впровадження такого сценарію виступає формальна вимога щодо наявності досвіду певної тривалості в часі у здійсненні профілактичної роботи саме в організації як юридичної особи, а не у ключового персоналу, відповідального за надання послуг.

Відповідь:
Наміри домовленостей із Замовником щодо застосування або незастосування ними кваліфікаційних критерії, які будуть зручні Вам, як учаснику закупівель, можуть кваліфікуватись як змова, а домовленості із вашими партнерами, щодо обмеження конкуренції на ринку таких послуг – як узгоджені антиконкурентні дії. Замовник зацікавлений у тому, аби придбати послуги, які необхідні державі, за розумні кошти та забезпечити їх якість. Надавачами таких послуг, згідно законодавства, можуть бути організації будь-якої форми власності, тож окрім вас на торги можуть прийти інші організації. Критерії, встановлені до учасників, є єдиними для всіх потенційних постачальників і не можуть бути виписані під одну організацію, оскільки таким чином звужується коло потенційних постачальників та вимоги ТД можна кваліфікувати як дискримінаційні.
Вимога щодо досвіду роботи організацій у сфері не є формальною. Підтвердження виконання аналогічних договорів – це пряма вимога Закону “Про публічні закупівлі” як один із кваліфікаційних критеріїв, а вимога досвіду роботи у сфері понад 2 роки закріплена постановою КМУ № 497 від 12.06.19.
Додатково повідомляємо вас про те, що перебіг кожної закупівлі, оголошеної за такою процедурою, передбачає два періоди оскаржень, у які ви, як учасник, маєте право звернутись до Замовника, контролюючих або правоохоронних органів із скаргою на умови ТД або рішення Замовника. У такому випадку відповідні органи розглянуть ваше звернення в межах своїх повноважень та нададуть вам офіційну відповідь. Разом з тим, повідомляємо, що скарги, які стосуються дій замовника або претензій до змісту ТД мають бути подані Замовнику через електронну систему закупівель. За весь час проведення закупівель від представників ЧСЧ-організацій не надійшло жодного зверення чи оскарження. Змоги вплинути на рішення та дії Замовника (тендерного комітету) іншим способом, а ніж визначено законодавством, можуть бути розцінені як тиск.

 


 

Коротке резюме

Викладені у заяві «ризики» та «бар’єри» є потенційно менш значущими та такими, що не ставлять під загрозу ефективне функціонування організацій у порівнянні з вірогідністю переривання послуг профілактики клієнтів, представників спільноти ЧСЧ, привнесення негативного впливу на процес Плану переходу від донорського до державного фінансування у той час, коли держава, чи не єдина країна з усього регіону СЄЦА, успішно виконує взяті на себе зобов’язання перед міжнародною спільною.
Реалізація переходу від донорського до державного фінансування («Плану переходу») стосується, в першу чергу забезпечення фінансування окремих послуг,пов’язаних з ВІЛ, а не зміни правового середовища процесу закупівель чи діяльності неурядових організацій в цілому. Окрім того, основним бенефіціаром в програмах протидії ВІЛ виступає кінцевий отримувач послуг – представники груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ , а не організації, які виконують відповідні програми.
Саме тому, зважаючи на те, що ризики, озвучені в Позиційній заяві, в першу чергу свідчать про неготовність або небажання організацій працювати в чинному нормативному полі та взяти на себе відповідальність щодо виконання ролі провідника між органами державної влади та спільнотою, постає питання чи дійсно ці організації працюють в інтересах кінцевого споживача.
Позиційна заява не можу бути приводом для відміни торгів та перегляду підходів то фінансування послуг профілактики ВІЛ серед ЧСЧ на даному етапі. Будь-які виключення для окремих категорій отримувачів послуг чи надавачів послуг несуть значно вищі ризики для Плану переходу, як комплексної діяльності, аніж неучасть окремих організацій у конкурсі. За умови, якщо в певних регіонах конкурс за відповідним напрямком не буде проведено з причин відсутності учасників, Центр, як Замовник послуг, залишає за собою право пере оголошення конкурсів до тих пір, поки потенційні надавачі не з’являться.
Маємо зазначити, що із початку 2019 року обговорення тих моментів, які наведені у заяві, велося із усіма зацікавленими сторонами. Було проведено Конференцію 11-12 березня 2019 року, записано відеоролики із інструкціями, розповсюджено близько 20 інформаційних дайджестів із покроковими інструкціями, щодо тих аспектів, які викликають занепокоєння організацій-авторів звернення. ЦГЗ разом із “Альянсом громадського здоров’я” та БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” створювали різноманітні можливості як для он-лайн, так і для оф-лайн навчання та консультацій НУО-потенційних учасників торгів. Усі, хто потребував роз’яснення чи допомоги, їх отримували.
Крім того, зауваження до тендерної документації можна було залишати Замовнику під час процедури тендерів. Тому зараз закиди та претензії авторів заяви виглядають, на нашу думку, необгрунтованими та безпідставними.
Ми переконані, що немає іншого шляху до впровадження змін, крім як робити, адаптувати, шукати нові рішення. І таким шляхом ми їдемо. Тому будемо продовжувати і намагатися зробити усе від нас залежне, в рамках існуючої нормативної бази, щоб план переходу відбувся і ми зберегли сталість послуг.
Ми поставлені перед вибором – або зупинити з необ’єктивних причин усі програми з профілактики та догляду і підтримки, або разом із державою починати щось змінювати.
І дякуємо усім тим, хто зважився на такий же крок разом з нами і почав брати активну і практичну участь у реалізації плану переходу в Україні.
Наші експерти і надалі продовжать надавати технічну підтримку для НУО, які її потребуватимуть. Направити запитання або запит на технічну підтримку можна, заповнивши онлайн-форму.
Також на XII Національній ЛГБТІ-конференції України темі плану переходу буде присвячена окрема сесія.
Враховуючи все вище написане, закликаємо вас приєднатися і зробити сміливий крок, разом з іншими, на шляху подолання епідемії ВІЛ/СНІД та забезпеченні сталості послуг, і взяти участь у торгах, які відбудуться.

Плану переходу бути!

Від експертів ШБА, членів Cтратегічної робочої групи з питань забезпечення сталості послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу та туберкульозу в межах переходу на державне фінансування

Заповніть анкету

на надання консалтингових послуг Школи бюджетної адвокації

Дякую!

Ви підписалися на новини ШБА

Дякую!

Ми опрацюємо Ваше звернення найближчим часом

Заповніть дані

Реєстрація на